magicznaplaneta.pl

Elektronika i Multimedia

Szkolenie BHP online
Lifestyle

Szkolenie BHP online – czy zgodne z prawem?

Bezpieczeństwo i higiena pracy odnosi się do stanu fizycznego samopoczucia pracownika podczas pracy w zakładzie. Aby pracownik mógł prawidłowo wykonywać swoją pracę, potrzebuje określonych warunków, które określają normy prawne. Pomagają one stworzyć bezpieczne środowisko pracy, dzięki czemu nie dochodzi do wypadków związanych z wysokim ryzykiem lub długotrwałymi skutkami, takimi jak choroby zawodowe. Czy szkolenia BHP można przeprowadzić online? 

Czy można przeprowadzać kursy BHP przez internet? 

Z pewnością nie trzeba tłumaczyć, jak wygodną opcją są kursy BHP przez internet. Jednak czy takie działania są zgodne z prawem? Na początku warto wspomnieć, że w Polsce wciąż obowiązuje stan epidemii. Przed jego wprowadzeniem szkolenie BHP online mogło się odbywać tylko w przypadku części okresowej, natomiast na części wstępnej trzeba było się pojawić osobiście. Jednakże aktualnie to się zmieniło i obie części kursu można wykonać online. Z zastrzeżeniem jednak, że nie wszyscy mogą to zrobić. Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, pracujący z czynnikami niebezpiecznymi, studenci oraz uczniowie muszą przejść szkolenie, stawiając się na nim osobiście. 

Dobre strony kursów BHP online

Oczywiście kursy online często wiążą się z dużą oszczędnością czasu – pracownicy mogą wykonać je w dowolnym miejscu, szybciej zapoznać się z dostępną wiedzą. Nie muszą nigdzie dojeżdżać, każdy ma własne tempo. 

Jest to też duże ułatwienie dla pracowników zdalnych. Wiele osób nie pracuje w biurze, a we własnym domu. Często pracownik mieszka w zupełnie innej miejscowości. Jeżeli więc może wykonać szkolenie online, jest to dla niego duże ułatwienie. 

Jak szukać kursów online? 

Kursy online mają naprawdę szeroką ofertę. Dlatego też warto sprawdzić różne strony, porównać oferty, znaleźć opinie. Świetnie też sprawdza się system poleceń, jeśli mamy zaprzyjaźnionych przedsiębiorców. 

Jak wygląda szkolenie BHP?

Wspominaliśmy już, że szkolenie BHP dzieli się na ogólne i okresowe. Pracodawca powinien zapewnić, aby odbywało się ono w godzinach pracy. Ponosi też za taki kurs pełne koszty. Zazwyczaj po ukończeniu kursy pracownicy otrzymują certyfikaty imienne. 

Szkolenie wstępne dzieli się z kolei na ogóle i stanowiskowe. Pierwsze z wymienionych polega na ogólnym zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawy prawnej i innych niezbędnych informacji. Na tę część składają się również instrukcje przeciwpożarowe czy kurs pierwszej pomocy. Pracownicy dowiadują się, jak powinni się zachowywać w czasie ewakuacji, pożaru i innego wydarzenia. Następnie ma miejsce szkolenie stanowiskowe, które polega na zapoznaniu się z BHP konkretnego miejsca pracy. Wówczas pracownik dowiaduje się, jakie jest ryzyko pracy na danym stanowisku, jak wygląda ergonomia miejsca pracy, jak obsługiwać prawidłowo narzędzia pracy itd. 

Szkolenie okresowe odbywa się jakiś czas później. Każda grupa zawodowa ma inny przedział. Na takich kursach nie tylko odświeżamy zdobytą wiedzę, lecz także aktualizujemy ją.